Dr. Öğretim Üyesi Oğuz KELEŞ'in "Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim" İsimli Bölümünün de Yer Aldığı "Erken Çocukluk Eğitimine Giriş" Yayımlanmıştır

Dr. Öğretim Üyesi Oğuz KELEŞ'in "Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim" İsimli Bölümünün de Yer Aldığı "Erken Çocukluk Eğitimine Giriş" Yayımlanmıştır

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Oğuz KELEŞ'in "Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim" isimli bölümünün de yer aldığı, Doç. Dr. Durmuş ASLAN editörlüğünde yazılan “Erken Çocukluk Eğitimine Giriş" isimli kitap yayınlanmıştır.

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş kitabı, erken çocukluk alanı ile ilgili çeşitli temel konuların ele alındığı onaltı bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, erken çocukluk kavramı ele alınmıştır. İkinci bölüm, erken çocukluk eğitimine temel olan görüşler ve tarihsel gelişimi konularını içermektedir. Üçüncü bölümde, erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenme konularına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, erken çocukluk döneminde çocuğu tanıma ve değerlendirme konuları ele alınmıştır. Beşinci bölüm, erken çocukluk eğitiminde uygulanan farklı yaklaşımları içermektedir. Altıncı bölümde, farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimi konusu ele alınmıştır. Yedinci bölüm, erken çocukluk eğitimi ortamlarını ele almaktadır.
Sekizinci bölümde, erken çocukluk eğitiminde öğretmen ve personel konularına yer verilmiştir. Dokuzuncu bölüm, erken çocukluk eğitiminde sınıf yönetimi konusunu ele almaktadır. Onuncu bölüm, erken çocukluk eğitiminde aile katılımı konusunu içermektedir. Onbirinci bölümde, erken çocukluk döneminde özel eğitim; onikinci bölümde ise, erken çocukluk döneminde okula geçiş süreci ele alınmıştır. Onüçüncü bölüm, erken çocukluk eğitiminde güvenlik konusunu içerirken, ondördüncü bölümde erken çocukluk döneminde çocuk refahı konusuna yer verilmiştir. Onbeşinci bölümde, erken çocukluk eğitiminde demokrasi ve çocuk hakları; onaltıncı bölümde ise, erken çocukluk eğitiminde oyun ve oyuncak konusu ele alınmıştır.

Kitap ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
http://www.izgeyayincilik.com.tr/erken-cocukluk/

Görüntülenme: 690 Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2020