ÇAP Öğretim Programı (Fakülte içi)

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
 
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Z 3 0 0 3 5
OKL103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   5 0 0 5 8
TOPLAM KREDİ   5 8
 
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL102 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Z 3 0 0 3 5
OKL104 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Z 2 0 0 2 5
TOPLAM   5 0 0 5 10
TOPLAM KREDİ   10 18
 
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Z 3 0 0 3 6
OKL203 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Z 3 0 0 3 5
OKL205 Okul Öncesi Eğitim Programları Z 3 0 0 3 5
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
TOPLAM   11 0 0 11 20
TOPLAM KREDİ   21 38
 
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL202 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Z 3 0 0 3 4
OKL204 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Z 3 0 0 3 3
OKL206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Z 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
TOPLAM   10 0 0 10 14
TOPLAM KREDİ   31 52
 
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL301 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Z 3 0 0 3 4
OKL303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Z 3 0 0 3 4
OKL305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Z 3 0 0 3 5
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
TOPLAM   11 0 0 11 17
TOPLAM KREDİ   42 69
 
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Z 3 0 0 3 5
OKL304 Çocuk Ruh Sağlığı Z 3 0 0 3 5
OKL306 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Z 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
TOPLAM   10 0 0 10 17
TOPLAM KREDİ   52 86
 
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL403 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Z 3 0 0 3 4
EMBO401 Öğretmenlik Uygulaması I  Z 2 6 0 5 12
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
TOPLAM   7 6 0 10 20
TOPLAM KREDİ   62 106
 
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL402 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları Z 3 0 0 3 4
EMBO402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 15
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
TOPLAM   7 6 0 10 23
TOPLAM KREDİ   72 129
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 72 129        
  Zorunlu Dersler 60 105        
  Seçmeli Dersler 12 24        
  Toplam Ders Sayısı 26        
  Zorunlu Ders Sayısı 20        
  Seçmeli Ders Sayısı 6        
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.