Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 03.01.2023 tarih ve 2023/01-3 sayılı karar eki        EK-5

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI 

I. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 3
OKL101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Z 3 0 0 3 5
OKL103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Z 2 0 0 2 3
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB103 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
EGK101 Türk Dili I Z 3 0 0 3 5
EGK103 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 0 3 5
EGK105  Yabancı Dil I Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   19 0 0 19 30
TOPLAM KREDİ 19 30
               
II. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 3
OKL102 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Z 3 0 0 3 5
OKL104 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Z 2 0 0 2 5
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
EGK102  Türk Dili II Z 3 0 0 3 5
EGK106 Yabancı Dil II Z 2 0 0 2 3
  Genel Kültür Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 3
TOPLAM     18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   37 60
               
III. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Z 3 0 0 3 6
OKL203 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Z 3 0 0 3 5
OKL205 Okul Öncesi Eğitim Programları Z 3 0 0 3 5
EMB205 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EMB207 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
TOPLAM   17 0 0 17 30
TOPLAM KREDİ 54 90
               
IV. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL202 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Z 3 0 0 3 4
OKL204 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Z 3 0 0 3 3
OKL206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Z 2 0 0 2 3
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB208 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
EGK202  Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
TOPLAM   19 2 0 20 30
TOPLAM KREDİ 74 120
               
V. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL301 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Z 3 0 0 3 4
OKL303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Z 3 0 0 3 4
OKL305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Z 3 0 0 3 5
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
TOPLAM   19 0 0 19 30
TOPLAM KREDİ 93 150
               
VI. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Z 3 0 0 3 5
OKL304 Çocuk Ruh Sağlığı Z 3 0 0 3 5
OKL306 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Z 2 0 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB308 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ 111 180
               
VII. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL401 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2 0 0 2 3
OKL403 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Z 3 0 0 3 4
EMBO401 Öğretmenlik Uygulaması I  Z 2 6 0 5 12
EMB403  Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
TOPLAM   13 6 0 16 30
TOPLAM KREDİ 127 210
               
VIII. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL402 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları Z 3 0 0 3 4
EMBO402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 15
EMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
TOPLAM   11 6 0 14 30
TOPLAM KREDİ 141 240
               
T: Teori U: Uygulama  UK:UlusalKredi  AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi    
               
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL 221 Aile Eğitimi ve Katılımı S 2 0 0 2 4
OKL 223 Çocukta Davranış Yönetimi S 2 0 0 2 4
OKL 225 Çocuk ve Medya S 2 0 0 2 4
OKL 222 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi S 2 0 0 2 4
OKL 224 Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi S 2 0 0 2 4
OKL 321 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları S 2 0 0 2 4
OKL 323 Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi S 2 0 0 2 4
OKL 325 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi S 2 0 0 2 4
OKL 322 Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi S 2 0 0 2 4
OKL 324 Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri  S 2 0 0 2 4
OKL 326 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi S 2 0 0 2 4
OKL 421 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi S 2 0 0 2 4
OKL 423 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi  S 2 0 0 2 4
OKL 422 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi S 2 0 0 2 4
OKL 424 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk S 2 0 0 2 4
               
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB 221 Eğitim Tarihi S 2 0 0 2 4
EMB 223 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 0 2 4
EMB 225 Mikro Öğretim S 2 0 0 2 4
EMB 222 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 0 2 4
EMB 224 Eğitim Hukuku S 2 0 0 2 4
EMB 226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu S 2 0 0 2 4
EMB 323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 0 2 4
EMB 325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 0 2 4
EMB 327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 0 2 4
EMB 322 Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 0 2 4
EMB 326 Eğitimde Drama S 2 0 0 2 4
EMB 328 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 421 Çocuk Psikolojisi S 2 0 0 2 4
EMB 423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 425 Müze Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB 427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 0 2 4
EMB 422 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 0 2 4
EMB 424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 0 2 4
EMB 426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 428 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 0 2 4
               
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EGK 221 Kültür ve Dil S 2 0 0 2 3
EGK 223 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 0 2 3
EGK 225 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 0 2 3
EGK 227 Mesleki İngilizce S 2 0 0 2 3
EGK 229 Türk Kültür Coğrafyası S 2 0 0 2 3
EGK 222 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 0 2 3
EGK 224 Türk Halk Oyunları S 2 0 0 2 3
EGK 226 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele S 2 0 0 2 3
EGK 228 Sanat ve Estetik S 2 0 0 2 3
EGK 321 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 0 2 3
EGK 323 Beslenme ve Sağlık S 2 0 0 2 3
EGK 325 Türk Sanatı Tarihi S 2 0 0 2 3
EGK 327 Türk İşaret Dili S 2 0 0 2 3
EGK 329 Medya Okuryazarlığı S 2 0 0 2 3
EGK 322 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 0 2 3
EGK 324 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 0 2 3
EGK 326 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 3
EGK 328 Türk Musikisi S 2 0 0 2 3
               
               
  GENEL TOPLAM KREDİ AKTS        
   Zorunlu Dersler 102 180        
   Seçmeli Dersler  32 60        
  Toplam Kredi  141 240        
   Toplam Ders Sayısı 59          
   Zorunlu Ders sayısı 43          
  Seçmeli Ders Sayısı 16          
   Zorunlu Ders Toplam AKTS 75%          
   Seçmeli Ders  Toplam AKTS 25%          
   Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı 6          
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı 6          
  Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı 4