Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz

Okul Öncesi Öğretmenliği Programının Misyonu

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının hedefi, temel alan ve meslek bilgisine sahip, kendini geliştirebilen ve ülkemizin ve dünyanın sorun ve gereksinimlerine duyarlı, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, meslek etiğine uygun şekilde davranan, yaşadığı çağın şartlarına göre kendini geliştirebilen, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmadaki görev ve sorumluluğunun bilincinde okul öncesi öğretmenleri ile  bu alanda çalışacak akademisyenleri ve diğer profesyonelleri yetiştirmektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Programının Vizyonu

Okul Öncesi eğitimin ülke düzeyinde öneminin anlaşılmasına katkı sağlayarak, yaygınlaştırılmasına yönelik öncü çalışmalar yapmak, Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmaları yurt dışına taşımak, Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyerek ülkemizde hem okul öncesi eğitimin gelişimine hem de  erken çocukluk eğitimi konusunda aileden başlayarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamak, kongre, sempozyum, çalıştaylar düzenleyerek alandaki bilimsel gelişimi desteklemek, program, etkinlik ve projelerle erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, öğrendiklerini sorgulayabilen, hayata bilimin ışığından bakan, iletişim becerisi güçlü, insanlığın sorunlarına duyarlı, sorumluluk bilinci yüksek, öğrendiklerini toplumun yararına aktarabilen ve öğretmenlik mesleğini en iyi şekilde yaparak yarının Türkiye’sine ufuk açacak nesiller yetişmedeki görevinin farkında olan öğretmenler yetiştirmektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Programının Hedefi

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programının temel amacı; okul öncesi eğitimi alan bilgisini kullanabilen, milli ve manevi değerlere sahip; farklılıklara saygılı; bilimsel düşünebilen; yaratıcı, disiplinler ve uluslararası işbirliğine açık; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen; yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden “nitelikli öğretmenler” yetiştirmektir.