ÇAP Öğretim Programı (Fakülte dışı)

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-2

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE DIŞI ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI*
 
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Z 3 0 0 3 5
OKL103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Z 2 0 0 2 3
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB103 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   9 0 0 9 14
TOPLAM KREDİ   9 14
 
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL102 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Z 3 0 0 3 5
OKL104 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Z 2 0 0 2 5
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   9 0 0 9 16
TOPLAM KREDİ   18 30
 
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Z 3 0 0 3 6
OKL203 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Z 3 0 0 3 5
OKL205 Okul Öncesi Eğitim Programları Z 3 0 0 3 5
EMB205 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EMB207 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   13 0 0 13 22
TOPLAM KREDİ   31 52
 
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL202 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Z 3 0 0 3 4
OKL204 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Z 3 0 0 3 3
OKL206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Z 2 0 0 2 3
EMB206 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB208 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
EGK202 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 0 2 3
TOPLAM   13 2 0 14 19
TOPLAM KREDİ   45 71
 
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL301 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Z 3 0 0 3 4
OKL303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Z 3 0 0 3 4
OKL305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Z 3 0 0 3 5
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   13 0 0 13 19
TOPLAM KREDİ   58 90
 
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Z 3 0 0 3 5
OKL304 Çocuk Ruh Sağlığı Z 3 0 0 3 5
OKL306 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Z 2 0 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB308 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   12 0 0 12 19
TOPLAM KREDİ   70 109
 
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL401 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2 0 0 2 3
OKL403 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Z 3 0 0 3 4
EMBO401 Öğretmenlik Uygulaması I  Z 2 6 0 5 12
EMB405 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   9 6 0 12 22
TOPLAM KREDİ   82 131
 
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
OKL402 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları Z 3 0 0 3 4
EMBO402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 15
EMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma  Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   7 6 0 10 22
TOPLAM KREDİ   92 153
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 92 153        
  Zorunlu Dersler 92 153        
  Seçmeli Dersler 0 0        
  Toplam Ders Sayısı 36        
  Zorunlu Ders Sayısı 36        
  Seçmeli Ders Sayısı 0        
             
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
*Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.