Program Hakkında

Program Hakkında

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programının temel amacı; okul öncesi eğitimi alan bilgisini kullanabilen, milli ve manevi değerlere sahip; farklılıklara saygılı; bilimsel düşünebilen; yaratıcı, disiplinler ve uluslararası işbirliğine açık; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen; yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden “nitelikli öğretmenler” yetiştirmektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği programı, eğitimin alan ve meslek bilgisine sahip, kendini geliştirebilen, ülkenin ve dünyanın sorun ve gereksinimlerine duyarlı, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarını önemseyen, meslek etiğine uygun şekilde davranan, okul öncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği programı, meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi verecek olan programın eğitim dili Türkçe’dir. Lisans döneminde öğrencilerin çift anadal programları ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programından yararlanma imkânı vardır.