Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı ve Doç. Dr. A. Faruk Levent'in Çeviri Editörlüğü Yaptığı "Nitel Araştırmalarda Örnek Olay Yöntemi" İsimli Kitap Yayınlandı

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı ve Doç. Dr. A. Faruk Levent'in Çeviri Editörlüğü Yaptığı "Nitel Araştırmalarda Örnek Olay Yöntemi" İsimli Kitap Yayınlandı

Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı ve Doç. Dr. A. Faruk Levent'in çeviri editörlüğü yaptığı Nitel Araştırmalarda Örnek Olay Yöntemi isimli kitap yayınlandı. Kitapta Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TAŞÇI’nın ve Arş. Gör. Tuğba EMİROĞLU'nun çevirdiği bir bölüm de bulunuyor.

“Karşılaştırmalı örnek olay çalışmaları, eğitim de dahil olmak üzere çeşitli sosyal araştırma alanlarında politikaların ve uygulamanın etkisini araştırmak için etkili bir nitel araçtır. Geleneksel örnek olay yaklaşımlarının yetersizliğine cevaben geliştirilmiş karşılaştırmalı örnek olay çalışmaları, bilgiyi zamanda ve mekânda sentezleyebildikleri için oldukça etkilidirler. “Rethinking Case Study Research A Comparative Approach” isimli kitapta yazarlar, okurların kendi karşılaştırmalı örnek olay tasarımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak için karşılaştırmalı örnek olay çalışmalarının yatay, dikey ve çapraz eksenlerini tanımlamış, açıklamış ve örneklendirmişlerdir. Altı kısa bölümde, iki uzman, bu yenilikçi yaklaşımın birden çok sosyal alanda politika ve uygulamanın işleyişine nasıl uygulandığını göstermek için coğrafi olarak ayrı- Tanzanya’dan Guatemala’ya ve Birleşik Devletler’e- örnek olay çalışmaları kullanmıştır. Antropolojiden, gelişim ve politika araştırmalarından örnekler ve alıştırmalar içeren bu kitap, araştırmacılar ve özellikle de eğitim ve yorumlayıcı sosyal bilimler alanlarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler için yazılmıştır.”

Detaylı bilgi için:
https://aniyayincilik.com.tr/kitaplar/nitel-arastirmalarda-ornek-olaylar/

Görüntülenme: 647 Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2021