Dr. Öğretim Üyesi Fethiye Lemis ÖNKOL BEKTAŞ'ın 3 Bölümünün Yer Aldığı "Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi" İsimli Kitap Yayımlanmıştır

Dr. Öğretim Üyesi Fethiye Lemis ÖNKOL BEKTAŞ'ın 3 Bölümünün Yer Aldığı "Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi" İsimli Kitap Yayımlanmıştır

Dr. Öğretim Üyesi Fethiye Lemis ÖNKOL BEKTAŞ'ın "Çevre Eğitimi", "Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi" ve "Çocukların Gözünden Çevre" isimli bölümlerinin de yer aldığı, ERKEN ÇOCUKLUKTA ÇEVRE EĞİTİMİ isimli kitap yayımlanmıştır.

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Fethiye Lemis ÖNKOL BEKTAŞ'ın "Çevre Eğitimi", "Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi" ve "Çocukların Gözünden Çevre" isimli bölümlerinin de yer aldığı, Prof. Dr. Hülya GÜLAY OGELMAN editörlüğünde yazılan “Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi" isimli kitap yayımlanmıştır. Kitapta yer alan "Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi" isimli bölüm, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevli Arş. Gör. Tuğba EMİROĞLU ile beraber yazılmıştır.

Çevre eğitimi, çevre sorunlarıyla da birlikte son dönemde daha çok konuşulan, araştırılan bir kavramdır. Küçük çocuklar, çevre eğitimi bağlamında, toplumun geleceği açışından önemli bir potansiyele sahiptirler. Çevre eğitimi uygulamalarından elde edilecek sonuçların uzun vadeli olabilmesi için küçük çocukları kapsaması gerekmektedir. Kitapta, yaşamın ilk yıllarındaki çevre eğitimi, kuramsal ve uygulamaya dönük bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Bu bağlamda, çevre ve çevre ile ilgili kavramlar, kavram olarak çevre eğitimi, çevre eğitiminin felsefesi ve tarihi, erken çocuklukta çevre eğitimi, eğitim programlarında/yaklaşımlarında çevre eğitimi, çevre eğitimi programlarından örnekler, çevre eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, farklı ortamlarda çevre eğitimi, çevre eğitiminin değerlendirilmesi, aile katılımı, çocukların gözünden çevre algısı, çevre ile ilgili kuruluşlar ve çevre ile ilgili özel konular başlıkları yer almıştır. Çevre Eğitiminde Özel Konular, kültürel miras, oyun, STEM, çocuk hakları, çocuk edebiyatı, çocukların doğayla ilişkisi ve iklim değişikliği bağlamlarında ele alınmıştır.

Kitap ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://www.egitenkitap.com/urun/erken-cocukluk-doneminde-cevre-egitimi

Görüntülenme: 737 Yayınlanma Tarihi: 29 Ocak 2021