Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KELEŞ’in Makalesi Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde Yayımlanmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KELEŞ’in Makalesi Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde Yayımlanmıştır

Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunumuz İsmet Ayşegül YILDIRIM ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KELEŞ’in Erken çocukluk dönemi değerler eğitimi veren kurumlarda aile katiliminin incelenmesi” başlıklı makalesi TR Dizin kapsamındaki Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde Yayımlanmıştır.

Bu çalışmada erken çocukluk dönemi değerler eğitimi veren kurumlarda aile katılımı incelenmiştir. Araştırmanın ayrıntılarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuilah/issue/82233/1349579 

Öz: Bu çalışmanın amacı erken çocukluk dönemi değerler eğitimi veren kurumlarda aile katılımının incelenmesidir. Durum çalışması deseninde yürütülen araştırmada, İstanbul ili Ümraniye ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında farklı iki 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında görev yapan 5 öğretici ve 5 veli ile yüz yüze görüşme yapılmış; Türkiye’nin çeşitli illerindeki 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında görev yapan 205 öğreticiye de “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejilerini Belirleme Ölçeği (AKSBÖ)” uygulanmıştır. Veri analizinde nitel veriler üzerinde içerik analizi yapılmış; nicel veriler bilgisayar ortamında değerlendirilerek betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Ölçek sonucuna göre öğreticilerin en çok tercih ettikleri aile katılımı stratejilerinin öğretmen-aile iletişim temelli stratejiler ve ev temelli stratejiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğreticilerin öğretmen temelli stratejilere nadiren, okul-aile temelli stratejilere ara sıra yer verdikleri belirlenmiştir. Benzer şekilde öğreticilerle ve velilerle yapılan görüşmeler sonucunda öğreticilerin ve velilerin aile katılımı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında aile katılımının yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yıldırım, İ. A., & Keleş, O. (2023). Erken çocukluk dönemi değerler eğitimi veren kurumlarda aile katiliminin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 23(2), 346-363. https://doi.org/10.30627/cuilah.1349579

Görüntülenme: 322 Yayınlanma Tarihi: 29 Ocak 2024